ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Facebook ได้ออกโฆษณาใหม่ออกมาอีกทั้งหมด 3 ชุดได้แก่ Couch Skis, Tango และ Marathon Running โดยเน้นไปในด้านการเชื่อมต่อเครื่องมือกับชีวิตประจำวันนั่นเอง

โดยในแต่ละโฆษณานั้นก็มีความหมายแตกต่างกันไป โดย Couch Skis เกี่ยวกับการใช้ Facebook Messenger ในการสนทนา, Tango เกี่ยวกับการใช้ Facebook ในการสนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเพื่อน และสุดท้าย Marathon Running เกี่ยวกับการส่งกำลังใจให้แก่เพื่อน โดยโฆษณาทั้ง 3 ชุดนี้ สามารถดูได้ท้ายข่าวครับ

ที่มา: Mashable

SHARE :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

About Author

มีอะไรพูดคุยกันได้ในทวิตเตอร์ @nuttdam ครับ

Leave A Reply