Twitter ประกาศวันนี้ว่าระบบจะเริ่มส่งอีเมลแจ้งเตือนเพื่อให้เราทราบหากมีใครที่เรา follow อยู่ retweet หรือ favorite ทวิตของเรา ซึ่งเป็นการต่อยอดจากเดิมที่อีเมลจะแจ้งเตือนเมื่อมี follower ใหม่หรือมี direct message มาหาเรา…

SHARE :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave A Reply